POZVÁNKA pro členy

 

Řádná Valná Hromada členů TK Čelákovice se bude konat ve čtvrtek 13.4.2022 v 17 hodin v klubovně TK.

 

Předpokládaný program VH:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Schválení programu VH
  4. Zpráva o sportovní činnosti 2022 a plán 2023
  5. Zpráva RK
  6. Zpráva o hospodářské činnosti 2022 a plán 2023 – schválení hospodaření
  7. Provoz nafukovací haly od sezony 2023/24
  8. Diskuze
  9. Závěr 

výbor TK

Partneři