Ceník

 

Hrací řád od 2015 (.pdf)

 

Pronájem dvorce pro nečleny:

 • Hodina do 14 hod.:       200 Kč
 • Hodina od 14 hod.:       240 Kč
 • Každá sobota, neděle – hodina: 200 Kč

 

Pronájem dvorce je placen před hrou. 

 

Členské příspěvky platné od roku 2015

Schválené VH dne 13.12.2014
 
 

 • Dospělí, celodenní hraní: 5.000 Kč
 • Dospělí, dopolední hraní: 2.500 Kč
 • Děti, mládež do 15 let: 1.500 Kč
 • Studenti, mládež do 18 let: 3.500 Kč
 • Hráči, školička do 10 let: 100 Kč
 • Nehrající členové, základní příspěvěk: 500 Kč

               - opakovaná hra, doplatek: 1.000 Kč

               - hradí každou odehranou hodinu dle ceníku

 

Na požádání lze členské příspěvky rozložit na splátky.

Minimálně však: před hrou 50%, do 30.6. příslušného roku 50%

 
  

Brigádní hodiny:

 • Odpracovaná brigádní hodina = členský příspěvek nižší o 100 Kč za každou hodinu.
 • Z členského příspěvku je možné odečíst maximálně 10 brigádních hodin (1.000 Kč).
 • Mládež do 15 let nemá povinnost dělat brigády.
 • Odečet brigádních hodin neplatí pro nehrající členy a mládež do 15 let.

 

  
 

Vstup do klubu – nové členství: 7.000 Kč

Zahrnuje členský příspěvek i brigády za první rok členství.
 
  

Pronájem klubovny pro nečleny a firmy:

2.000,- Kč / den

 
 

Skříňky

 • Pronájem malé skříňky: 250 Kč/rok
 • Pronájem velké skříňky: 350 Kč/rok

 

Tyto členské příspěvky a ceny pronájmů platí od 1.1.2015 na dobu neurčitou. Změnu může provést VH.